Coneguem Catalunya


 

 

Montserrat Comellas i Barri

El romanticisme musical a Barcelona: els concerts

2000 / 176 pp. / 1.600 pta (9,6 ) / Sin IVA: 1.538 pta (9,4 ) ISBN: 84-8255-043-8 / EAN: 9788482550435

 

Aquest llibre analitza els concerts de música instrumental celebrats a Barcelona entre els anys 1800 i 1868. Es tracta d'un tema del tot inèdit, ja que fins ara només un aspecte molt concret com és l'estada de Franz Liszt a la ciutat havia estat objecte d'estudis previs, i encara plens d'errors i d'imprecisions. L'autora indaga en els protagonistes d'aquests concerts (Franz Liszt o Sigismond Thalberg, per exemple), en llur repertori musical, en els teatres i les entitats culturals i musicals on es van fer aquests concerts, i en la resposta del públic i de la crítica davant d'aquella incipient manifestació musical.

El llibre, en què s'aconsegueix harmonitzar el caràcter divulgatiu amb l'irrenunciable rigor científic que el tema mereix, és producte de molts anys d'investigació de l'autora; de fet, és fill gairebé directe de la seva tesi doctoral.

Montserrat Comellas i Barri és doctora en Història de l'Art (especialitat de Musicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona. És premi Emili Pujol de Musicologia de 1997 pel seu treball Activitat concertística a Barcelona durant la primera meitat del segle XIX (aproximació històrica). Així mateix, ha col·laborat amb diverses editorials en temes musicals i ha publicat articles en revistes de musicologia.


 

Jordi Ballester i Gibert

Els instruments musicals a la Corona d'Aragó (1350-1500): els cordòfons

2000 / 216 pp. / 1.800 pta (10,8 ) / Sin IVA: 1.731 pta (10,4 ) ISBN: 84-8255-037-3 / EAN: 9788482550374

 

Durant els segles XIV i XV, el panorama musical d'Occident va canviar radicalment. L'antiga mentalitat medieval es transformava per donar pas al Renaixement. Aquest llibre mostra com aquest canvi es va reflectir en els instruments musicals de l'època, tot presentant els trets més característics dels instruments de corda que s'utilitzaven a finals de l'Edat Mitjana i a principis del Renaixement en els territoris de la Corona d'Aragó.

Cada capítol ens acosta a un instrument diferent: l'arpa, el llaüt, la guitarra, el rabec, el saltiri, la simfonia, la viola d'arc i la viola de mà. El resultat és un retrat de les diferents tipologies, de la seva evolució, de les seves parts, del número de cordes, i de la seva afinació; aspectes que es complementen, a més, amb una aproximació a les tècniques d'interpretació que els eren pròpies. L'estudi es basa en l'evidència iconogràfica que ofereix la pintura catalano-aragonesa datada entre els anys 1350 i 1500, i que avui es conserva en esglésies i museus de casa nostra i de l'estranger.

Jordi Ballester i Gibert és doctor en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, on treballa de professor d'Organologia. També és director del Conservatori de Terrassa. Va rebre el premi Emili Pujol de Musicologia de 1995, atorgat per l'Institut d'Estudis Ilerdencs.


 

Ma. Carmen Gómez i Muntané

El Llibre Vermell de Montserrat

2000 / 168 pp. / 1.800 pta (10,8 ) / Sin IVA: 1.731 pta (10,4 ) ISBN: 84-8255-041-1 / EAN: 9788482550411

 

El recull de cançons i danses del Llibre Vermell de Montserrat constitueix un testimoni excepcional del repertori sacre interpretat a un monestir marià a finals del segle XIV. Tot i que la majoria de les cançons són en llatí, una d'elles és en occità i una altra, en català, llengües utilitzades al regne d'Aragó al llarg de l'Edat Mitjana. Des que va ser imprés per primera vegada, el 1917, el repertori del Llibre Vermell és un dels favorits dels conjunts de música antiga de tot el món.

Ma. Carmen Gómez i Muntané és catedràtica de Musicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, féu estudis de música al conservatori del Liceu d'aquesta ciutat i de musicologia a la Universitat de Göttingen. Ha estat professora invitada de les universitats de Princeton i de North Texas. Durant el decenni 1987-97, ocupà el càrrec de Director-at-Large de la Societat Internacional de Musicologia. És autora de diversos llibres i edicions de música medieval i renaixentista, entre d'altres, La música medieval, aparegut en aquesta mateixa col·lecció, i col·laboradora a nombroses publicacions especialitzades d'àmbit internacional.

 

 


 

Jordi Clua i Mercadal

Les colònies industrials

2000 / 296 pp. / 1.800 pta (10,8 ) / Sin IVA: 1.731 pta (10,4 ) ISBN: 84-8255-040-3 / EAN: 9788482550404

 

Aquest llibre tracta fonamentalment dos aspectes sobre la història de les colònies industrials catalanes. D'una banda, l'estudi dels orígens fluvials de les fàbriques hidràuliques que van construir al seu voltant una colònia obrera i, d'altra banda, la seva formació com a centres urbans aïllats de la resta de nuclis de poblament del seu entorn. Respecte a la primera qüestió, com es parteix de la hipòtesi que la necessitat de proveir-se de l'energia hidràulica va ser la causa determinant per la fundació de les colònies obreres, s'ha intentat explicar aquest interessant aspecte que va tenir tanta transcendència en la formació del paisatge industrial a les valls de la Catalunya central. Pel que fa a la segona qüestió, es tracta d'un aspecte molt obscur i bastant desconegut de la història de les colònies industrials catalanes. El citat aïllament va plantejar nombrosos conflictes als municipis, derivats de l'obtenció per part dels fabricants d'exempcions contributives i determinats privilegis.

Jordi Clua i Mercadal (Barcelona, 1961) és doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos treballs i articles sobre les colónies industrials catalanes i la seva activitat s'ha desenvolupat en el camp de la cartografia. Actualment és professor de Ciències Socials.

 


 

Pelai Pagès

La guerra civil espanyola a Catalunya (1936-1939)

1997 (2a. ed.) / 240 pp. / 1.500 pta (9,02 )/ Sin IVA: 1.442 pta (8,6 ) ISBN: 84-8255-025-X / EAN: 9788482550251

 

Pelai Pagès i Blanch (Sant Pere Pescador, 1949) és doctor en Història i professor d'història contemporània a la Universitat de Barcelona. Ha publicat els llibres Andreu Nin: su evolución política (1911-1937) (1975), El movimiento trotskista en España (1930-1935) (1977), Historia del Partido Comunista de España (1920-1930) (1978), Introducción a la Historia (1983), L'Arnau, revolucionari i milicià. La guerra civil espanyola (1985), Las claves del nacionalismo y el imperialismo (1848-1914) (1991), La guerra civil (1936-1939) (1993) i La presó Model de Barcelona. Història d'un centre penitenciari en temps de guerra (1936-1939) (1997). És també autor de més d'un centenar d'articles, entre els que destaquen els següents, referits a la guerra civil: "Els catalans i la guerra civil" al vol. VI de la Història de Catalunya de Salvat (1979); "Georges Orwell, Catalunya i 1984", a L'Avenç, maig del 1984; "Les transformacions revolucionàries i la vida política. Catalunya, 1936-1939", a Acàcia, 1, 1990; "Victor Serge et l'Espagne (1936-1939)", a Victor Serge. Vie et oeuvre d'un révolutionnaire, Brusel·les, 1991; "El sistema penitenciari català durant la guerra civil espanyola (1936-1939)", a Acàcia, 3, 1993. Ha estat membre de la comissió organitzadora del I i del II Col·loqui Internacional sobre la guerra civil espanyola, celebrats a Barcelona el 1979 i el 1986, respectivament.

 


 

Ma. Carme Gómez i Muntané

La música medieval

1998 (3a. ed.) / 126 pp. / 1.200 pta (7,2 € ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-8255-029-2 / EAN: 9788482550299

 

Aquest llibre intenta donar, per primera vegada, una idea general de la música catalana a l'Edat Mitjana, moment en què Catalunya era un dels centres musicals més importants d'Occident: nucli del moviment trobadoresc, lloc on eren usuals les representacions teatrals amb música i on la casa reial de Catalunya i l'Aragó impulsà, al segle XIV, alguns dels moviments més avantguardistes de la música europea.

Ma. Carmen Gómez i Muntané és catedràtica de Musicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, féu estudis de música al conservatori del Liceu d'aquesta ciutat i de musicologia a la Universitat de Göttingen. Ha estat professora invitada de les universitats de Princeton i de North Texas. Durant el decenni 1987-97, ocupà el càrrec de Director-at-Large de la Societat Internacional de Musicologia. És autora de diversos llibres i edicions de música medieval i renaixentista, entre d'altres, El Llibre Vermell de montserrat. Cants i danses, editat en aquesta col·lecció, i col·laboradora a nombroses publicacions especialitzades d'àmbit internacional.

 

 


 

De propera aparició:

 

 

 

 

 


 

Altres títols publicats:

 

1994 (3a. ed.) / 102 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-13-6

 

1987 / 164 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-14-4

 

1987 / 274 pp. / 1.500 pta (9,02 ) / Sin IVA: 1.442 pta (8,6 ) ISBN: 84-85709-61-6

 

Epíleg d'Eulàlia Vintró

1985 / 128 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-40-3

 

1986 / 160 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-46-2

 

Pròleg de Ricard Salvat

1986 / 110 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-44-6

 

1986 / 232 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-55-1

 

1986 / 154 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-79-9

 

1986 / 200 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-53-5

 

1987 / 160 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-56-X

 

1986 / 104 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-51-9

 

1987/ 168 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-58709-59-4

 

1988 / 212 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-68-3

 

1988 / 144 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-72-1

 

1988 / 128 pp. / 1.200 pta (7,2) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-73-X

 

Introducció a un centenari (1887-1987)

1988 / 160 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-74-8

 

1988 / 144 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-75-6

 

1989 / 210 pp. / 1.500 pta (9,02 ) / Sin IVA: 1.442 pta (8,6 ) ISBN: 84-85709-82-9

 

1989 / 144 pp. / 1.500 pta (9,02 ) / Sin IVA: 1.442 pta (8,6 ) ISBN: 84-85709-79-9

 

1989 / 196 pp. / 1.200 pta (7,2 ) / Sin IVA: 1.154 pta (6,9 ) ISBN: 84-85709-85-3

 

 

El Bardo				Papeles de Ensayo				Papeles Literarios